Dziecko rodzi się z pewnością siebie. Jak sprawić by takim pozostało?

Jak wychować pewne siebie dziecko zastanawia wielu rodziców. Być może zamiast co robić, wystarczy wiedzieć czego nie robić.

Jak wychować pewne siebie dziecko?

Pewność siebie jest cechą, która bardzo pomaga w życiu. Większość z nas chciałoby być pewnym siebie, ale nie wystarczy chcieć. Na to, kim jesteśmy obecnie, mieli wpływ nasi rodzice, dziadkowie, a nawet koledzy. Dlatego w dużej mierze to także od nas zależy, czy nasze dzieci będą pewne siebie. Tylko jak to zrobić? Jak wychować pewne siebie dziecko?

Uważa się, że w Polsce nie ma wielu pewnych siebie osób. Większość z nas to zakompleksione, nieśmiałe szaraki. Marzymy, by być przebojowymi i nie przejmować się ocenami innych, jednak to, co zaszczepione było w nas od dziecka, nie tak łatwo wykorzenić. Ważne jednak, że pewności siebie można się wyuczyć. Trzeba ciężko pracować nad sobą, aby stać się pewnym siebie, jednak analizując wszystko to, co doprowadziło do naszej niepewności, możemy zupełnie odmienić tok myślenia i odrodzić się na nowo.

Ponieważ wiadomo jakie czynniki negatywnie wpływają na brak pewności siebie u ludzi, będąc rodzicem, można postarać się je wyeliminować z życia. Wychowując dziecko tak, aby pomóc mu być pewnym siebie.

Jak wychować pewne siebie dziecko?

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI  I WIARA W SIEBIE

Są to dwa najważniejsze elementy pewności siebie i od nich w największej mierze jest ona zależna.

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Osoba z wysokim poczuciem wartości wie, że jest człowiekiem, wartym bycia kochanym. Wie również, że należy mu się szacunek i dobre traktowanie ze strony innych osób. Osoba taka zdaje sobie sprawę z własnych zalet, ale i słabości, dlatego porażki i popełnione błędy nie są dla niej czymś trudnym do zaakceptowania. Człowiek posiadający wysokie poczucie własnej wartości dobrze czuje się sam ze sobą oraz potrafi być niezależny, biorąc odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka?

KOCHAĆ JE BEZWARUNKOWO I CZĘSTO MU TO OKAZYWAĆ

Wyrażać miłość dziecku nie tylko po osiągnięciu jakiegoś sukcesu lub poprawnym wykonaniu zadania, ale także w codziennych sytuacjach. Ważne jest także okazywanie troski po popełnieniu przez dziecko błędu, a także w momencie doświadczania przez nie porażki, czyli w chwili gdy rodzic jest najbardziej potrzebny.

AKCEPTOWAĆ DZIECKO TAKIE, JAKIM JEST

Rodzic powinien szanować emocje i zachowania dziecka. Nie powinien walczyć z jego indywidualnością, lecz wspierać ją. Akceptować rozwój dziecka i dopasowywać wymagania do jego możliwości, unikając porównań i komentarzy.

PRAWDZIWIE INTERESOWAĆ SIĘ DZIECKIEM I JEGO SPRAWAMI

Tylko osoba, która czuje zainteresowanie ze strony najbliższych może czuć się wartościową we własnej ocenie. Możliwość otrzymania pomocy od rodziców w trudnych chwilach daje dziecku duże wsparcie emocjonalne. Pamiętanie o ważnych wydarzeniach w jego życiu, interesowanie się jego pasjami i szukanie pretekstów do wspólnego spędzania czasu jest niezwykle ważne dla wysokiego poczucia wartości dziecka.

OKAZYWAĆ ZROZUMIENIE

Nie o wszystkim dziecko jest w stanie opowiedzieć rodzicowi. Czasem po prostu nie wie jak to zrobić lub zwyczajnie nie chce, za to potrzebuje obecności rodzica. Sama jego bliskość jest bardzo ważna dla dziecka. Daje mu do zrozumienia, że cokolwiek się dzieje, rodzic i tak zawsze będzie przy nim i go zrozumie.

LICZYĆ SIĘ ZE ZDANIEM DZIECKA

Nawet dwulatka można pytać o zdanie w pewnych kwestiach, starsze dzieci tym bardziej. W wielu sytuacjach dawanie dziecku możliwości wyboru da mu poczucie, że jest ważnym członkiem rodziny, z którym rodzice się liczą. Taka postawa rodziców bardzo korzystnie wpłynie na umiejętność wypowiadania własnej opinii przez dziecko, ale przede wszystkim na wysokie poczucie własnej wartości.

DAĆ MU MOŻLIWOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI

Czasami możemy oddać część władzy i przekazać możliwość podjęcia decyzji dziecku – dać mu poczucie sprawstwa i pozwolić oswajać się z odpowiedzialnością, jaką może za sobą pociągać decyzja. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają trudność w samodzielnym podejmowaniu decyzji, nie doceniając własnych kompetencji i tym samym obawiając się konsekwencji swoich wyborów. Stąd pomysł, aby już wcześnie zacząć umożliwiać dziecku mierzenie się z trudnościami związanymi z podejmowaniem decyzji, a tym samym okazanie mu zaufania, które z pewnością wpłynie na wysokie poczucie własnej wartości u dziecka.

WIARA W SIEBIE

To akceptacja swojej osoby. Umiejętność dostrzeżenia własnych możliwości i ograniczeń.  Odnosi się do sytuacji, którym możemy podołać i celów, które możemy osiągać. Wiara w siebie to zdolność oceny własnej osoby pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jest cechą nabytą i zmieniającą się na przestrzeni lat. Jej obecność zależna jest od dokonań danej osoby.

Jak wspierać wiarę we własne możliwości dziecka?

OPISYWAĆ RZECZYWISTE OSIĄGNIĘCIA ZAMIAST KRYTYKOWAĆ CZY WYCHWALAĆ

Bez krytyki, za to rzeczowo i konkretnie. Lepiej stwierdzić fakt „niestety, przybiegłaś ostatnia na metę”, niż komentować przegraną w sposób, który mógłby zniechęcić dziecko do podejmowania innych wyzwań.

ZACHĘCAĆ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKÓW

Od ilości sukcesów i osiągniętych celów zależy wiara we własne możliwości. Ciągłe wspieranie oraz zachęcanie do nowych wyzwań jest koniecznym działaniem ze strony rodziców. Sama rozmowa doceniająca możliwości i zdolności dziecka może korzystnie wpływać na jego wiarę w siebie, ale także przyczynić się to zaakceptowania siebie jako osoby posiadającej pozytywne cechy niezbędne do osiągania wyznaczonych celów.

.

.

To najważniejsze zachowania rodziców, które mają kluczowy wpływ na pewność siebie dziecka. Istnieją jednak jeszcze sytuacje, które mogą zniszczyć pewność siebie, a tym samym zaniżyć poczucie wartości dziecka oraz wywołać u niego niską samoocenę. Te destrukcyjne dla pewności siebie zachowania rodziców to:

Krytycyzm -związany z ciągłym upominaniem, przestrzeganiem oraz wyrażaniem swojej dezaprobaty i rozczarowania w sytuacji nie spełnienia oczekiwań rodziców przez dziecko. Także niewinne zdawałoby się komentarze krytykujące dziecko mogą znacznie obniżyć jego pewność siebie.

Karanie – to wywoływanie określonych zachowań u dziecka presją i strachem. Kara bardzo często nie przynosi oczekiwanych rezultatów i dziecko wcale nie przestaje się “źle” zachowywać. Robi to dalej, tylko, tak żeby rodzic nie widział. Lepszym rozwiązaniem jest konsekwencja, która ma na celu uczyć dziecko, dlaczego nie powinno zachowywać się w określony sposób.

jak wychować pewne siebie dziecko 

Przemoc -nawet niewinny dla niektórych klaps upokarza dziecko i pokazuje mu jak się załatwia sprawy z takimi, jak ono. Nie rozmową, jak to robią dorośli między sobą, nie szacunkiem, ale agresją i złością. Przemoc fizyczna oraz psychiczna zabija poczucie własnej wartości u dziecka, a tym samym przyczynia się do braku pewności siebie w dorosłym życiu.

*

Warto postarać się i dać szanse dziecku być pewną siebie osobą. Korzyści z posiadania tego przywileju będzie mogło dostrzegać w wielu aspektach życia będąc dorosłym człowiekiem. Począwszy od relacji z kolegami, przez kontakty z szefem, czy klientami w pracy, aż po bliższe związki.

Pewność siebie będzie niemalże gwarancją jego szczęśliwego życia – sprawi, że będzie czuło się dobrze samo ze sobą, akceptując przy tym wszystkie swoje niedoskonałości. 

Photo by Carlo Navarro on Unsplash

Kategorie: DZIECKO, PERENTING

LIRA

Powiązane wpisy

Komentarze (9)

[…] rodzą się pewne siebie i odważne. Chętnie doświadczają nowych wyzwań, nie oglądając się na grożące […]

[…] Dziecko rodzi się z pewnością siebie. Jak sprawić by takie pozostało na zawsze? […]

[…] Jedna zmiana nie będzie stanowić dla nas aż tak wielkiego obciążenia psychicznego, za to jej efekty będą zauważalne, pozytywnie wpłynie na nasze poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. […]

[…] że bardzo ważne cechy człowieka takie jak pewność siebie czy empatia biorą się z poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wiary w siebie. Te cechy są w […]

[…] otrzymuje dzięki nim zainteresowanie, zaufanie i rośnie jego poczucie wartości. Zaczyna się czuć dobrze w towarzystwie rodzica, a samemu otwierając się przed nim poczuje […]

[…] Kobieta, by móc o siebie zadbać, musi najpierw zatroszczyć się o własne poczucie wartości. […]

[…] Dziecko rodzi się z pewnością siebie. Jak sprawić, by takie pozostało na zawsze? […]

[…] Samodyscyplina a poczucie wartości. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 − three =

Copyrights 2018 Liravibes Blog Lidia Mioduchowska

Liravibes - blog parentingowy

Strona powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „ Czas na działanie! Czas na własną firmę!” nr RPLU.09.03.00-06-0044/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 OŚ Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości